SBĚRNA FENYVESI - výkup, zpracování a prodej kovového odpadu a likvidace autovraků, pneuservis.
Novinka:      
Vykupujeme:
 • železný šrot
 • barevné kovy
 • papír

Ekologická likvidace osobních a nákladních automobilů

PROTOKOL O EKOLOGICKÉ LIKVIDACI VYSTAVÍME NA POČKÁNÍ

VAŠE VOZIDLO EKOLOGICKY ZLIKVIDUJEME ZDARMA

ZA TUTO SLUŽBU U NÁS NEMUSÍTE ZAPLATIT

ZAJISTÍME ODTAH VOZIDLA

 

 

Naše firma je subjektem, který je oprávněn provádět ekologickou likvidaci autovraků. Autovraky jsou klasifikovány jako nebezpečný odpad a nakládání s tímto odpadem podléhá zákonu 185/2001 Sb., o odpadech a vyhlášce 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s autovraky.

Autovrak může být předán POUZE do zařízení, které má k této činnosti oprávnění schválené příslušným Krajským úřadem a je zapojeno do informačního systému sledování toku autovraků MA ISOH. Naše firma je držitelem oprávnění k provozování ekologické likvidace autovraků, který lze ověřit zde .

Majitel vozidla má povinnost své vozidlo ekologicky zlikvidovat, a to na vlastní náklady.

Likvidaci Vašeho vozidla provedeme zdarma, za tuto poskytnutou službu nemusíte v naší provozovně zaplatit.

K vyřazení vozidla z evidence motorových vozidel na dopravním inspektorátu potřebujete potvrzení o ekologické likvidaci automobilu , které Vám vystavíme na počkání. Současně budete potřebovat žádost o vyřazení z registru vozidel, kterou vyplníme za Vás a tím Vám ušetříme čas.

Bez platného protokolu vystaveného oprávněným subjektem není možné auto odhlásit z registru vozidel

Vydané potvrzení o likvidaci vozidla Vám rovněž poslouží ke zrušení zákonného a havarijního pojištění vozidla.

Jaké doklady budeme potřebovat?

1) chcete-li zlikvidovat vozidlo jako občan, je nutné předložit:

 • občanský průkaz
 • velký technický průkaz
 • v případě zdědění vozidla " Rozhodnutí o dědictví "
 • v případě zastoupení plnou moc k předání autovraku na likvidaci

2) chcete-li zlikvidovat vozidlo jako firma, je nutné předložit:

 • občanský průkaz
 • živnostenský list nebo výpis z OR
 • velký technický průkaz
 • v případě zastoupení plnou moc k předání autovraku na likvidaci

Jak budeme postupovat?

Po přijetí automobilu k likvidaci bude vozidlo zváženo.

Po té bude pořízena fotodokumentace a provedena fyzická prohlídka vozidla.

Podle technického průkazu budou ověřeny údaje, zejména VIN.

Bude provedena identifikace předávající osoby na základě předložení občanského průkazu.

Bude-li vše v pořádku, vystavíme Vám potřebné potvrzení.

 
Seo servis
© PortalWeb.cz - tvorba web stránek